Hopp til hovedinnhold

Kronprins Haakon besøker elevane på Amalie Skram vgs!

Bilete av Kronprins Haakon

Tysdag 05. mars tok Kronprins Haakon av Noreg turen til solfylte Bergen i Vestlandet. Første stopp var «Tenk» arrangementet på Bergen Offentlige Bibliotek, etterfølgt av skulebesøk på Amalie Skram vgs. Dette besøket markerte ei viktig anledning for elevane og skulen, da det dreidde seg om tema som inkludering, internasjonalisering, kunstig intelligens (KI) og kjeldekritikk.

La oss utforske kva som skjedde under dette kongelege besøket:

Tenk: Kjeldebevisstheit og Kritisk mediebruk 

Før Kronprinsen kom til Amalie Skram, deltok han på arrangementet “Tenk” ved Bergen Offentlige bibliotek. “Tenk” er skuleavdelinga i Faktisk.no, og dykkar mål er å byggje solid kompetanse i kjeldebevisstheit og kritisk mediebruk hos barn og unge. Utstillinga “Jakten på sannheten” tok opp tema som kunstig intelligens og algoritmar. Ungdommane fekk praktisk-digitale oppgåver som hjelpte dykk med å avsløre aktørar med ulike agendaer. Kronprins Haakon lytta nysgjerrig i desse diskusjonane.

Amalie Skram vgs: Inkludering og Internasjonalisering

Amalie Skram videregående skole er den største skulen i Vestland fylke, med over 1000 elevar. Skulen har eit sterkt fokus på inkludering og internasjonalisering. Kvart år drar meir enn 200 elevar på Vg2 utvekslingsturar til utlandet, noko som gjev dei verdifull erfaring og kulturell innsikt.

Kronprinsen helser på utvekslingselevane f.v. Amane Hiji og Saki Imagawa frå Japan, og Nora Ghoumar Gambin frå Spania.
Under besøket på Amalie Skram:
  1. Spiste Kronprinsen lunsj med elevar: Ein uformell setting der han fekk moglegheita til å snakke med elevane og høyre perspektiva deira.
  2. Besøkte Vg2 IKT-elevar: Desse elevane delte korleis dei arbeider med kunstig intelligens og kjeldekritikk.
  3. Utforska skulens elevdrevne kaffebar: Ei flott anledning til å mingle med elevane og nyte ein kopp kaffe fra Kaffe diem.
  4. Samtale med elevar frå utvekslingsskular: Kronprinsen fekk innsikt i opplevingane deira og lærte meir om skulens internasjonale samarbeid.
Bilete av kronprinsen som følger med på presentasjon.

Kronprins Haakon var engasjert og nysgjerrig under heile besøket. Dette var ei unik moglegheit for elevane ved Amalie Skram videregående skole, og vi ser fram til å høyre om erfaringane deira og refleksjonar etter møtet med Kronprinsen.

Ungdommanes Perspektiv: Klaustrofobisk, Men Gøy

Ungdommane beskreiv besøket som ei klaustrofobisk, men gøy oppleving. Pressen sverma omkring mens dei fokuserte på oppgåver om kjeldekritikk. Sjølv om tida med Kronprinsen var avgrensa, var det interessant å høyre på hans meiningar. Elevane fann det både lærerikt og underhaldande.

Dette kongelege besøket sette verkeleg Amalie Skram videregående skole i rampelyset, og elevane vil nok hugse denne dagen lenge.

Bilete frå dagen: 

Bilete av nysgjerrige elevar.
Bilete av Kronprins som helsar på elevane ved IT-linja.
Elevane frå IT-linja held presentasjon om KI.
Bilete f.v. av elevrådsleiar Elise S. Aas, assisterande rektor Maria J. S. Olsen, Kronprins Haakon, og rektor Lars Berntsen.
Elevrådsleiar Elise Skjærve Aas held presentasjon om skulen og opplæring.
Rektor held presentasjon om skulen og opplæring.
Rektor og elevrådsleiar held presentasjon om skulen og opplæring

 

Artikkelen er skrevet av Bing AI.

Eksterne kjelder som er brukt for å skape artikkelen: Vlfk - Kronprinsregent Haakon imponert av Amalie Skram vidaregåande skule og BA - Kronprinsregenten besøkte ungdommer i Bergen tirsdag (...)