Hopp til hovedinnhold

Elevtenester

Bilde av skolebiblioteket til Amalie Skram videregående skole

På denne sida finn du informasjon om fleksibel studietid og elevrådet.

Ved samleside kan denne sida innehalde:

  • Studietid/leksehjelp
  • Elevrådet

Fleksibel studietid/ leksehjelp

Studietid er ein av Amalie Skram videregående skole sine satsingsområde. Vi ønskjer at du som er elev hos oss skal førebu deg på å ta ei meir aktiv rolle i di eiga læring, og derfor tilbyr vi fleksibilitet i læringsarbeidet.

Fleksibel studietid inneber at det er tilgjengelege lærekrefter på biblioteket til faste tider, der du kan få hjelp saman med medelevar til å jobbe med faga dine.

Vi forsøkjer å ha lærarar med ulik fagbakgrunn på dei ulike tidspunkta. Sjekk studietidskalenderen for å sjå kva fagbakgrunn lærarane på dei ulike tidspunkta har. Alle kan hjelpe/ rettleie deg i læringsstrategiar, lage planar etc.

Ein oversikt over aktuelle kurs vi har satt opp i den fleksible studietida finn du i studietidskalenderen vår. 

Ver bevisst på kva du skal jobbe med. Sett deg konkrete læringsmål for både fast og fleksibel studietid. Det gir best resultat for deg.

På slutten av skuleåret kan du søke om å få fjernet fråvær frå vitnemålet med timar du har vore på studietid.

Du må sjølv sørgje for å få registrert studietida. For skuleåret 2023/2024 har vi digital studietidsregistrering på: http://studie.asvg.no

Velkomen til studietid!

Elevrådet

Elevrådet skal ta opp saker som du som elev synes er viktige. Det blir valt elevrådstyre kvart skuleår.

Elevrådsstyret  har eit nært samarbeid med leiinga på skulen med faste lunsjmøte ein gong i månaden. Gjennom dette samarbeidet har elevrådet gode moglegheiter til å
påverke dersom vi ønskjer endringar i skulekvardagen.

Oversikt av stillinger i elevrådsstyret skuleåret 2023-2024:

VG1 trinnrepresentant - Salvador-Jesus Giuglea
VG2 trinnrepresentant - Tuva Lislevand
VG3 trinnrepresentant - Sigrid Folkestad
VG1 Yrkesfag trinnrepresentant - Angelika Wasserfall Larsen
VG2 Yrkesfag trinnrepresentant - Gina Katrin Walde Kippersund

Elevrådsleiar - Elise Skjærven Aas
Nestleiar - Hogne Enge Drange
Sekretær - Eowyn Tomine Saus
Aksjonsleiar - Viljar Fonneland Jørgensen
Arrangementsansvarleg - Nima Kvamsdal
Formidlingsansvarleg - Vegard Fjellstad Langeland
MOT-ansvarleg - Karita Kvalheim Kleppestø