Hopp til hovedinnhold

Elevtenester

Bilde av skolebygget til Amalie Skram videregående skole

På denne sida finn du informasjon om rådgjevarar, helsesjukepleiarar og psykologar. Oppgåva vår er å legge til rette for at alle skal ha ein best mogleg skulekvardag og å gi konkret rettleiing, råd og hjelp når du treng det. Du finn oss i 4. etasje, og vi har alle "open dør".

Ved samleside kan denne sida innehalde:

 • Studietid/leksehjelp
 • Rådgjevarar
 • Elevrådet

Studietid/leksehjelp

Studietid er ein av Amalie Skram videregående skole sine satsingsområde. Vi ønskjer at du som er elev hos oss skal førebu deg på å ta ei meir aktiv rolle i di eiga læring, og derfor tilbyr vi fleksibilitet i læringsarbeidet.

Fleksibel studietid inneber at det er tilgjengelege lærekrefter på biblioteket til faste tider, der du kan få hjelp, saman med medelevar, til å jobbe med faga dine.

Ein oversikt over aktuelle kurs vi har satt opp i den fleksible studietida finn du i studietidskalenderen vår. 

Fleksibel studietid

Det er satt opp fleksibel studietid etter skuletid for skuleåret 2023/2024

Vi forsøkjer å ha lærarar med ulik fagbakgrunn på dei ulike tidspunkta.

Sjekk studietidskalenderen for å sjå kva fagbakgrunn lærarane på dei ulike tidspunkta har. Alle kan hjelpe/ rettleie deg i læringsstrategiar, lage planar etc.

Ver bevisst på kva du skal jobbe med. Sett deg konkrete læringsmål for både fast og fleksibel studietid. Det gir best resultat for deg.

På slutten av skuleåret kan du søke om å få redusere evt. fråvær med timar du har vore på studietid.

Du må sjølv sørgje for å få registrert studietida. For skuleåret 2023/2024 har vi digital studietidsregistrering på:

http://studie.asvg.no

Velkomen til studietid!

Elevrådet

Elevrådet skal ta opp saker som du som elev synes er viktige. Det blir valt elevrådstyre kvart skuleår.

Elevrådsstyret  har eit nært samarbeid med leiinga på skulen med faste lunsjmøte ein gong i månaden. Gjennom dette samarbeidet har elevrådet gode moglegheiter til å
påverke  dersom vi ønskjer endringar i skulekvardagen.

Oversikt over stillinger i elevrådsstyret 2023-2024:

 1. trinn representant - 
 2. trinn representant - 
 3. trinn representant - 
  Yrkesfag representant - 
  Leder - Elise Skjærven Aas
  Nestleder - 
  Sekretær - Eowyn Tomine Saus
  Aksjonsleder - Viljar Fonneland Jørgensen
  Arrangementsansvarlig - Nima Kvamsdal
  Formidlingsansvarlig - Vegard Fjellstad Langeland
  MOT-ansvarlig - Karita Kvalheim Kleppestø