Hopp til hovedinnhold

Elevmiljøet

Bilde3.jpg

På Amalie Skram har vi ei rekke aktivitetar som saman skal skapa eit trygt, godt og inkluderende elevmiljø

Skulefrukost

Mange av våre elevar starter dagen med ein god frukost i kantina. Dette er eit populært tiltak som gjer god energi til skulearbeidet utover dagen. Skulefrukosten er gratis. Gjeld kvar dag i kantinen frå kl. 07:45 til 08:15. Den begynner kl. 09:15 på tysdager. 

Internasjonalisering

Vi har samarbeid med skular i Spania, Frankrike, Japan, Kina, og Tyskland. Les meir om internasjonalisering

Skulerevy

Skulerevyen er eit magisk felleskap laga av elevane på skulen. I revyen har elevane ulike roller. Dei kan vere revysjef, PR ansvarleg, skodespelarar, vere med i skrivegruppe, ansvarlege for lyd og lys, kuliss, kostyme, og band og sangere. Årets skulerevy, Den Ville Vesten, har show frå 08. mars til 12. mars 2024. Skulerevyen har blitt omtalt på BT "Når elevene på Amalie Skram lager revy er det spennende hele veien. Nesten litt for spennende"

Innsamlingsaksjonen

Kvart år samlar skulen inn pengar som går til gode formål. I 2023 samla skulen inn pengar til stiftelsen Bring Children From Streets (BCFS), som har eit formål om å drive arbeid til det beste for vanskelegstilte og foreldrelause barn i Uganda. Du kan lese meir informasjon på nettsida deira: BCFS

I bileta under vil du blant anna sjå aksjonsansvarlege på skulen (lærar og elevar) som har arbeidet med innsamlingen (nokre elevar har også reist til Uganda).

El-sykler

Skulen har 9 el-syklar som elevar kan låne gratis ei veke av gangen. Ta kontakt med avdelingsleiar Helge Bohne eller miljøarbeidar Ivar Gundersen for å låne syklane.

MOT

Vi er ein MOT skule. Les meir om MOT

Skulefest

Skulen pleier å ha skulekonsert om våren. Vi har tidlegare hatt artistar som Kjartan Lauritsen, Dårlig Vane og Razika.

Kafe Diem

Bergen sin beste barista Christian Nesset frå Kaffemisjonen har halde kurs for baristaene i Kaffe Diem i 3. etasje. Utruleg god kaffi i friminuttet?

Ein stad å slå av ein prat med medelevar? Elevar og lærlingar frå programområdet Sal, service og reiseliv driftar kaffibaren vår, som er svært populær.

Studietid

Kvar måndag til og med torsdag etter skuletid har vi studentar som er tilgjengeleg til å hjelpa elevar med skulearbeid. Dei dekker mange fag og byrjar med å servera suppe før arbeidet byrjar.

Studietid er ein av Amalie Skram videregående skole sine satsingsområde. Vi ønskjer at du som er elev hos oss skal førebu deg på å ta ei meir aktiv rolle i di eiga læring, og derfor tilbyr vi fleksibilitet i læringsarbeidet.

Fleksibel studietid inneber at det er tilgjengelege lærekrefter på biblioteket til faste tider, der du kan få hjelp, saman med medelevar, til å jobbe med faga dine.

Strandebarm

Det kan vere litt skummelt å starta på ein ny skule. For at du skal bli betra kjent drar alle elevar på Vg1 til Strandebarm saman med lærarar, rådgjevarar og leiinga.Vi går tur, lærer naturfag, gjennomfører turneringar, og om kvelden har vi underhaldning og har det kjekt.

Volleyball

Vi har volleyballtrening for elevar om ettermiddagen. Den er til for alle som ønsker det.

Skulen deltar også med skulelag når det er skuleturningar.

Kajakkpadling

Skulen har 16 kajakkar som vi bruker både til kroppsøving og elles for å skapa god arenaer for sosialt samvær.

Amalie Aktiv

I samband med idrettsanlegget har vi eit kjempefint treningssenter på over 200m2. Her kan elevar og lærarar trena, og det er organisert rettleiing og oppfølging.

Faddergruppe

Faddergruppa skal vera med å skapa ein trygg og god start for alle vg1 elevar frå første skuledag på Amalie Skram. Kvar klasse har dei faste fadrane sine.