Hopp til hovedinnhold
Bilde av skulebygget til Amalie Skram vgs. Fotograf: lærling Erik Johannessen

Vaksinering

Vaksinering mot smittsom hjernehinnebetennelse på Amalie Skram videregående skole onsdag 13.03.2024 og torsdag 14.03.2024. Alle på VG1 får tilbud om vaksinen Nimenrix, og blir kalla inn klassevis på SMS onsdag 06.03.2024. Elevar i VG2 og VG3 som ikkje tidlegare har fått vaksinen, vil også få tilbud. Skulehelsetenesta (helsesjukepleiere) i 4. etasje kan kontaktes for meir informasjon.
Bilde av elever som snakker sammen i biblioteket.

Elevmiljøet på skulen

Nye elever drar kvart år på oppstartstur til Strandebarm. Turane er viktige tiltak for det sosiale miljøet i klassane. På skolen får elevane tilbod om skolefrukost kvar morgon før undervisninga startar. Vi har studietid og trivselskapande akivitetar som skolerevy, open skole, volleyball m.m.

Ungdata-undersøkinga

I 2024 blir Ungdata-undersøkinga gjennomført i Vestland blant elevar i den vidaregåande skulen. Undersøkinga går føre seg på skulen i løpet av veke 4-7. Målet er å få ei oversikt over korleis ungdom har det og kva dei driv med på fritida.

Aktuelle saker

16.01.2024

Foreldremøte VG2

Amalie Skram vgs inviterer alle føresette til elevar på Vg2 studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram til foreldremøte tysdag 23. januar 2024. Det blir sendt ut lenke med påmelding.

Bilde av skulebygget til Amalie Skram VGS
16.01.2024

Foreldremøte VG1

Amalie Skram videregående skole inviterer alle føresette til elevar på Vg1 til foreldremøte i dag 16. januar 2024. Presentasjonar blir lagt ut her etter foreldremøtet.

Bilde av skolens bygning sett fra inngang D
03.08.2023

Sommarskule 2023

Velkommen til sommarskulen på Amalie Skram. Her kan du friske opp kunnskapen din i matematikk før skuleåret begynner. I år er sommarskulen følgjande datoar: 10., 11., 14., 15., og 16. august.