Hopp til hovedinnhold

Telefonnummer til skulen: 55 09 51 00
Opningstider: måndag, onsdag, og torsdag kl. 08:00 - 15:45
Tysdag kl. 09:45 - 15:45. Fredag kl. 08:00 - 15:30

Bilde av skulebygget til Amalie Skram vgs. Fotograf: lærling Erik Johannessen

Open dag

Amalie Skram VGS har glede av å invitere elevar på ungdomsskulen til open dag onsdag 31. januar 2024. Felles oppmøte på skulen ved Hans Tank i 2. etasje. Som besøkande vil du få ein kort introduksjon av skuletilbodet, før elevane våre vil ha ei omvisning på skulen. Vi ønskjer deg velkommen.
Bilde av elever som snakker sammen i biblioteket.

Elevmiljøet på skulen

Nye elever drar kvart år på oppstartstur til Strandebarm. Turane er viktige tiltak for det sosiale miljøet i klassane. På skolen får elevane tilbod om skolefrukost kvar morgon før undervisninga startar. Vi har studietid og trivselskapande akivitetar som skolerevy, open skole, volleyball m.m.

Aktuelle saker

03.08.2023

Sommarskule 2023

Velkommen til sommarskulen på Amalie Skram. Her kan du friske opp kunnskapen din i matematikk før skuleåret begynner. I år er sommarskulen følgjande datoar: 10., 11., 14., 15., og 16. august.

19.06.2023

Annullering av eksamen 22. mai 2023

Karakterar på eksamen i norsk hovudmål 22. mai blir kunngjort i VIS tysdag 20. juni innan kl. 17:00. Du vil finne karakteren i VIS under Vurderingar - Eksamen. Skulen vil sende sms når resultatet er klart. Om du ikkje har fått sms innan kl. 17:00 tys...

26.04.2023

Tur til Strandebarm

Grunna streiken sist haust blei den årlege turen til Strandebarm for elevane i vg1 avlyst. Dette er ein tur som elevar og tilsette har stor glede og utbyte av, og vi trur at det same vil vere tilfelle ved å arrangere turen no i slutten av vg1.

Bilde av elevar som spelar volleyball i Strandebarm