Avslutning for Vg2 yrkesfag er 14. juni kl. 18.00 i Hans Tank

Avslutning for Vg3 er 16.06 kl. 18.00 i Skramhallen

Amalie Skram vgs

Innbydelse til Vg2 yrkesfag avslutning

Vi inviterer foresatte og avgangselever til høytidelig avslutning på Amalie Skram videregående skole Tirsdag 14.06 kl. 18.00 i Hans Tank
Innbydelse

Innbydelse til Vg3 avslutning

Vi inviterer foresatte og avgangselever til høytidelig avslutning på Amalie Skram videregående skole Torsdag 16. juni kl.18:00-21:00

Elevmiljøet på skulen

Nye elever drar kvart år på oppstartstur til Strandebarm. Turane er viktige tiltak for det sosiale miljøet i klassane. På skolen får elevane tilbod om skolefrukost kvar morgon før undervisninga startar. Vi har studietid og trivselskapande akivitetar som skolerevy, open skole, volleyball m.m.