Hopp til hovedinnhold
Bilde av skulebygget til Amalie Skram vgs. Fotograf: lærling Erik Johannessen

Første skuledag er torsdag 15. august 2024. Detaljert informasjon kjem.
Bilete av Macbook Air.

Elev Pc

Datamaskina er eit nødvendig verktøy for deg så lenge du er elev i Vestland fylkeskommune (Vlfk). Du vil bruke maskina i undervisninga, og har sjølv ansvar for å stille med berbar datamaskin til skulestart. Elevar kan bruke eiga maskin, eller kjøpe subsidiert elev-PC gjennom leverandøren til Vlfk.
Bilete av elevar som snakker saman i biblioteket.

Elevmiljøet på skulen

Nye elever drar kvart år på oppstartstur til Strandebarm. Turane er viktige tiltak for det sosiale miljøet i klassane. På skolen får elevane tilbod om skolefrukost kvar morgon før undervisninga startar. Vi har studietid og trivselskapande akivitetar som skolerevy, open skole, volleyball m.m.

Aktuelle saker

03.04.2024

Vinnarar frå skulen på årets fylkesmeisterskap

Den årlege fylkesmeisterskap for ungdomsbedrifter i Vestland blei i Bergensregionen arrangert på Amalie Skram videregående skole 20. mars. På meisterskapsdagen konkurrerer ungdomsbedriftene mellom anna om titlane beste salsbedrift, beste samarbeid me...

Bilete av elever fra Viva UB som holder pris for 2. plass beste ungdomsbedrift
25.03.2024

Nå kan elevane på Amalie Skram vgs ta fag på Det humanistiske fakultet ved UIB

– Det ligg mange moglegheiter i dette samarbeidet som eg er sikker på vil berike skulekvardagen ved Amalie Skram. Samtidig håper og trur eg at forskarar og andre tilsette ved HF vil sjå verdien i å etablere relasjonar med våre engasjerte elevar og læ...

Bilete f.v. av rektor ved Amalie Skram vgs Lars Berntsen, og dekan ved det humanistiske fakultet på UIB Camilla Brauset
25.03.2024

Kronprins Haakon besøker elevane på Amalie Skram vgs!

Tysdag 05. mars tok Kronprins Haakon av Noreg turen til solfylte Bergen i Vestlandet. Første stopp var «Tenk» arrangementet på Bergen Offentlige Bibliotek, etterfølgt av skulebesøk på Amalie Skram vgs. Dette besøket markerte ei viktig anledning for e...

Bilete av Kronprins Haakon