Første skoledag 15.08

Amalie Skram vgs

Elev-PC?

Skal du byrja på IKT og medieproduksjon eller Medier og kommunikasjon tilrår me anten Dell Latitude 3520 eller Macbook Air 13 eller tilsvarande.

Velkommen til skulestart 15.08.

Oppstarttidspunkt 15.08: Vg1 stusp og mk - 08:30 (Hans Tank= Vg1 yrkesfag - 10.00 (Hans Tank) Vg2: Stusp og mk - 09.30 (Klasserom) Vg2: yrkesfag - 11.15 (Hans Tank) Vg3: stusp, mk og påbygg - 10.30 (Klasserom)

Elevmiljøet på skulen

Nye elevar drar kvart år på oppstartstur til Strandebarm. Turane er viktige tiltak for det sosiale miljøet i klassane. På skolen får elevane tilbod om skolefrukost kvar morgon før undervisninga startar. Vi har studietid og trivselskapande akivitetar som skolerevy, open skole, volleyball m.m.

Aktuelle saker

17.07.2022

Skoleruta 2022-2023

Skuleruta for 2022-2023 er no lagt ut. Her finn du eit oversyn over ferie- og fridagar kommande skuleår.

18.02.2022

Åpen dag 23. februar

18.02.2022

Forledrekveld for russen 2022