Hopp til hovedinnhold

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Bilete av ei scene med spotlight

Dette er faget for deg som er kreativ og interessert i IT, nettverk og visuelle uttrykksformer. Etter 2 år på skule kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Du lærer

 • idéutvikling og kreativ problemløysing
 • om brukarstøtte, nettverk, IT-sikkerheit og programmering
 • innhaldsformidling og historieforteljing
 • foto, film og grafisk design
 • kommunikasjon og marknadsføring

Du bør vere

 • kreativ
 • interessert i IT, nettverk og programvare
 • interessert i visuelle uttrykksformer
 • nøyaktig

Du kan bli

 • IT-utviklar eller IT-driftsteknikar
 • Mediedesignar, Medieteknikar eller Medieprodusent

Vg1

Det første året er det same for alle elevar på dette yrkesfaglege utdanningsprogrammet. I løpet av Vg1 får du spennande innføring i programmering, kommunikasjon, design og teknologi.

• Konseptutvikling og programmering
• Produksjon og historiefortelling
• Teknologiforståelse

Vg2

På Vg2 veljar du retning. Enten fordjupar du deg i medieproduksjon eller i informasjonsteknologi.

Det finst mange moglege arbeidsplassar for deg med opplæring i IKT og media. Vel du IKT-vegen, kan du hamna i IT-driftsselskaper, IT-avdelinger eller IT-utviklerfirmaer. Du kan òg jobba som IT-brukerstøtte på større arbeidsplassar. Med mediefagene kan du søka deg mot multimediebedrifter (3D, internett, spillutvikling etc), reklamebyrå, forlag eller andre innhaldsleverandørar.

Har du spørsmål?

Ta kontakt

 

Linda Therese Myklebust

Avdelingsleiar Yrkesfag Vg1 og Vg2
Bilde av avdelingsleder Linda Therese Myklebust