Velkomen til biblioteket

Inngangsdøren og glimt av biblioteket

Biblioteket til skulen finn du i 4. etasje. Døra er open heilt til kl 17:00.

Om biblioteket

På biblioteket kan du gjere lekser, drive gruppearbeid og lese bøker og teikneseriar. Her finn du fagstoff og kjelder til oppgåver og prosjektarbeid.

Spør bibliotekaren om hjelp til å finne det du treng. Du kan og få litteratur anbefalingar og hjelp til å finne gode kjelder på nettet.

Biblioteket skal vere ein god stad for læring, arbeid og avkobling. Hald stemmebruken på eit behageleg nivå, ta hensyn til oss andre.

Biblioteket er eit sosialt rom, og det er lov å prate, ete matpakka, spele spel og surfe på nettet - så lenge du respekterer andre, lar dei få arbeidsro og ikkje minst ryddar etter deg! Då blir biblioteket ein koselig stad å være for alle.

Opningstider

Skulebiblioteket er betent:

  • Måndag, onsdag og fredag: kl. 08.00- 15.30

Ellers er biblioteket ope frå 07.30 - 17.00

Lånekontrakt

Når du startar på skulen må du underteikne ein lånekontrakt. Er du under 18 år må også føresette underteikne. Du kan då låne gratis skulebøker.

Låneavtalen kan du lese her

Lånekontrakten finn du her.

 

Kjeldekritikk og kjeldebruk

Når du skriv ei oppgåve er det viktig å finne gode kjelder for informasjon. Men korleis kan du stole på det du finn? Det er viktig å utøve kjeldekritikk for å finne eigna og kvalitetssikra informasjon.

Du kan ikkje klippe og lime andre sitt arbeid som ditt eige. Korleis kan du bruke andre sine tekstar utan å plagiere? Det kan du lære meir om på sida vår om kjeldebruk og kjeldekritikk.

E-lån

E-lån er bøker du kan laste ned til datamaskinen, lesebrettet, nettbrettet eller mobilen din. Det er mest romanar, men også ungdomsbøker og fagbøker. Same bok kan lastast ned til seks ulike einingar, og bøkene blir automatisk levert tilbake etter tre veker.