Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er eit tilbod til deg som elev, nokre gonger kan det vere godt å ha ein vaksen person å snakke med, sjølv om ein ikkje har eit spesielt problem, då er du og VELKOMMEN.

Helsesjukepleiar Irene Grov (Irene.Grov@bergen.kommune.no) og Catrine Helle (cathrine.helle@bergen.kommune.no)er på skulen kvar dag frå 08.00-15.00.

 

Felles mobil: 40918796

Kontoret til helsesjukepleiar finn du i 4. etasje.

Helsesjukepleiar har open dør, ta kontakt om du treng råd og veiledning om
 • Kropp og helse
 • pubertet
 • søvnproblem
 • kosthald
 • vennskap
 • problem med venner eller familie
 • bekymringer
 • rus
 • prevensjonsrettleiing, til dømes resept på prevensjonsmiddel
 • vanskelege tankar
 • andre helsespørsmål
 •  

Dei som jobbar her har teieplikt og tenesta er gratis.

Avtale hos helsesjukepleiar blir rekna som gyldig fravær når det er dokumentert.

Psykolog

Helsesjukepleiar samarbeider også med psykolog, og kan skaffa deg time der.

Skulepsykolog Lise Marie Husavik  er på skulen frå 11.35 på torsdag og 08.00-15.00 - fredager