Hopp til hovedinnhold

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er eit tilbod til deg som elev. Nokre gonger kan det vere godt å ha ein vaksen person å snakke med, sjølv om ein ikkje har eit spesielt problem. Då er du og velkommen.

Helsesjukepleiar Irene Grov og Catrine Helle er på skulen kvar dag frå klokka 08:00 - 15:00.

E-postadresse Irene Grov: irene.grov@vlfk.no
Telefon til Irene Grov: 40 81 56 45

E-postadresse Catrine Helle: catrine.helle@vlfk.no
Telefon til Catrine Helle: 40 91 87 96

Kontoret til helsesjukepleiar finn du i 4. etasje.

Helsesjukepleiar har open dør, ta kontakt om du treng råd og veiledning om

 • Kropp og helse
 • Pubertet
 • Søvnproblem
 • Kosthald
 • Vennskap
 • Problem med venner eller familie
 • Bekymringer
 • Rus
 • Prevensjonsrettleiing, til dømes resept på prevensjonsmiddel
 • Vanskelege tankar
 • Andre helsespørsmål

Dei som jobbar her har teieplikt og tenesta er gratis.

Avtale hos helsesjukepleiar blir rekna som gyldig fravær når det er dokumentert.