Hopp til hovedinnhold

Rådgjevarane våre

Ein rådgjevar skal vere ein god samtalepartnar for elevane ved Amalie Skram videregående skole, og bidra til informasjon, refleksjon, og motivasjon. Rådgjevaren har teieplikt, og det vert ikkje ført timefråvær for samtalar med rådgjevar. Rådgjevar samarbeidar med mange instansar internt og eksternt.

Rådgjevarane våre har ansvar for kvart sitt trinn

Kontora til rådgjevarane finn du i 4. etasje.

Dei hjelper deg gjerne med:

  • informasjon/rådgjeving om utanningsval
  • informasjon og hjelp til søknad om vidare utdanning
  • spørsmål som angår skulegangen
  • råd og støtte i spørsmål av meir personleg karakter
  • rettleiing/samtaler som gjeld andre sosiale og/eller faglege spørsmål

Rådgjevarane samarbeider med andre, som til dømes PPT, OT, BUP og heldesjukepeiar, og dei er med på møter som gjeld elevsaker (elev, kontaktlærar, føresette). 

Rådgjevarane

Ta kontakt for råd og rettleiing

Geir Sandøy

Rådgjevar Vg1
Bilde av Geir Sandøy, rådgjevar for VG3

Inge Leon Turøy

Rådgjevar Vg2
Bilde av Inge Leon Turøy, rådgjevar for VG1

Grete Karin Rye

Rådgjevar vg3
Bilde av Grete Karin Rye, rådgjevar VG2