Rådgjevarane våre

Rådgjevar skal vere ein god samtalepartnar for elevane ved Amalie Skram vgs og bidra til informasjon, refleksjon og motivasjon.  Rådgjevaren har teieplikt, og det vert ikkje ført timefråvær for samtalar med rådgjevar.  Rådgjevar samarbeidar med mange instansar internt og eksternt.

Rådgjevarene våre har ansvar for hvert sitt trinn

Kontora til rådgjevarane finn du i 4. etasje.

dei hjelper deg gjerne med:

  • informasjon/rådgjeving om utanningsvalg
  • bistå med informasjon/hjelp til søknad om vidare utdanning
  • svare på spørsmål ang. skolegangen
  • kan gi råd og hjelp i spørsmål av mer personleg karakter
  • bistå med veiledning/samtaler med elevar som ønskjer råd vedrørande sosiale og/eller faglege spørsmål
  • samarbeide med andre som for eksempel PPT, OT, BUP og helsesøster
  • rådgjevar er også med på møter vedrørande elevsaker(elev, kontaklerar, forsatte)

Rådgjevarane

Ta gjerne kontakt for råd og veiledning

Inge Leon Turøy

Rådgjevar Vg1
Inge Leon Turøy - 2018 copy.jpg

Grete Karin Rye

Rådgjevar vg2
Grete Karin Rye - 2018 copy.jpg

Geir Sandøy

Rådgjevar Vg3
Geir Sandøy - 2018 copy.jpg