Hopp til hovedinnhold

Rådgjevarane våre

Rådgjevar skal vere ein god samtalepartnar for elevane ved Amalie Skram videregående skole, og bidra til informasjon, refleksjon, og motivasjon. Rådgjevaren har teieplikt, og det vert ikkje ført timefråvær for samtalar med rådgjevar. Rådgjevar samarbeidar med mange instansar internt og eksternt.

Rådgjevarane våre har ansvar for kvart sitt trinn

Kontora til rådgjevarane finn du i 4. etasje.

Dei hjelper deg gjerne med:

  • Informasjon og rådgjeving om utanningsval
  • Bistå med informasjon og hjelp til søknad om vidare utdanning
  • Svare på spørsmål om skulegangen
  • Kan gi råd og hjelp i spørsmål av mer personleg karakter
  • Bistå med rettleiing og samtaler med elevar som ønskjer råd vedrørande sosiale og faglege spørsmål
  • Samarbeide med andre, eksempelvis PPT, OT, BUP, og helsesjukepleiar
  • Rådgjevar er også med på møter vedrørande elevsaker (elev, kontaklerar, foresatte)

Rådgjevarane

Ta gjerne kontakt for råd og veiledning

Geir Sandøy

Rådgjevar Vg1
Bilde av Geir Sandøy, rådgjevar for VG3

Inge Leon Turøy

Rådgjevar Vg2
Bilde av Inge Leon Turøy, rådgjevar for VG1

Grete Karin Rye

Rådgjevar vg3
Bilde av Grete Karin Rye, rådgjevar VG2