Forledrekveld for russen 2022

Informasjonsmøte vert sendt direkte i ei digital sending 15.2.22 kl 18.00 Denne sendinga er planlagt gjennomført innafor ei ramme på 40 minutt.

Elevar som er russ, samt føresette til russen vil få SMS om denne sendinga.

I meldinga som går ut vil vi legge med lenke til sendinga og vise til informasjon om lokalt informasjonsmøte på skulen.

Vi ber rektor gjennomføre lokalt informasjonsmøte for russ og foresette. Gjerne same dag, der ein kan sjå den digitale sendinga, ha møte der ein kan ha dialog , få svar på  spørsmål og få informert russ og føresette. Lokale  informasjonsmøte kan og gjennomførast ein annan dag, ber om at de også då tek med felles informasjonen som vert sendt 15.2.22, opptak frå sending vert lagt på nettsida  www.vestruss.no

 

Viktige datoar våren 2022

 15.02.2022

Felles foreldremøte for russen i Vestland, fysisk og digitalt

Dato kjem .04.22

Trafikksikringsarrangement

28.04.2022

Dato for russedåp

Dato kjem 04.2022

Russerebus eller alternativt arrangement

27.04.2021- 17.05.2021

Russeklær kan brukast på skulen sitt område