Hopp til hovedinnhold

Foreldremøte VG2

Bilde av skulebygget til Amalie Skram VGS

Amalie Skram vgs inviterer alle føresette til elevar på Vg2 studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram til foreldremøte tysdag 23. januar 2024. Det blir sendt ut lenke med påmelding.

Presentasjon foreldremøte: 2024-01-23- Fagvalg Vg2 foreldremøte

Vi starter med eit fellesmøte i Hans Tank/ Lille Auditorium om fagval til Vg2. Etter endt fellesmøte vil det bli møte med kontaktlærar i klasserom, og deretter blir det høve til å snakke med den enkelte faglærar om eleven sine fag dette skuleåret i kantina.

Plan for kvelden:
Oppmøte kl. 17.00 

- Studiespesialiserande: Fellesmøte v/ Inga Heggstad i Hans Tank 2. etasje.
- Yrkesfag: Fellesmøte v/Linda Therese Myklebust i Lille Auditorium 4. etasje 

Kl. 17:45
-  Møte kontaktlærar i klasserom

Kl.18:20 - 21:00
-  Møte eleven sine faglærarar i kantina (påmelding)