Hopp til hovedinnhold

Nå kan elevane på Amalie Skram vgs ta fag på Det humanistiske fakultet ved UIB

Bilete f.v. av rektor ved Amalie Skram vgs Lars Berntsen, og dekan ved det humanistiske fakultet på UIB Camilla Brauset

– Det ligg mange moglegheiter i dette samarbeidet som eg er sikker på vil berike skulekvardagen ved Amalie Skram. Samtidig håper og trur eg at forskarar og andre tilsette ved HF vil sjå verdien i å etablere relasjonar med våre engasjerte elevar og lærarar, seie Lars Berntsen, rektor ved Amalie Skram.

Skulen inngår samarbeid med HF ved UIB

Det humanistiske fakultet (HF) ved UiB og Amalie Skram videregående skole har inngått ein samarbeidsavtale som legg til rette for fagleg samarbeid og prosjekt som involverer både lærarar og elevar. Samarbeidet fokuserer på undervisningsrelevante fagområder og gjev moglegheiter for elevar til å delta i undervisning og eksamenar ved UiB. Det skal berike både skule- og universitetsmiljøet.

Avtalen understrekar ei felles fagleg bredde, spesielt innan humanistiske fag, og håper å ivareta og styrke interessa for språk og kultur gjennom direkte engasjement med UiBs forskarar. Dette partnarnskapet vil også gi elevar ved Amalie Skram vgs eit innblikk i universitetslivet gjennom besøksdagar og møter med HF’s tilsette og studentar.

Rektor Lars Berntsen ved Amalie Skram ser mange fordelar med avtalen, inkludert beriking av skulekvardagen og etablering av relasjonar med HF-forskarar. Målet er å auke kompetansen for lærarar ved Amalie Skram, samtidig som det gjev UiB ein moglegheit til å demonstrere sin faglege dyktigheit.

Avtalen er eit tillegg til det formelle universitetsskulesamarbeidet, og inkluderer også besøksdagar ved UiB for å gi elevar innsikt i universitetslivet og hjelpe dei med utdanningsval. Amalie Skram vgs har også eit eksisterande samarbeid med MatNat fakultetet ved UIB.

Bilete av rektor ved Amalie Skram vgs Lars Berntsen (f.v.) og Camilla Brauset, dekan ved HF signere avtalen.

Les meir om saken på Det humanistiske fakultet ved UIB sin artikkel: HF inngår samarbeid med Amalie Skram