Skoleruta 2022-2023

Skoleruta 22-23.jpg

Skuleruta for 2022-2023 er no lagt ut. Her finn du eit oversyn over ferie- og fridagar kommande skuleår.

NB! Ver merksamn på at fredag 19. mai i utgangspunktet er ein fridag for lærarar og elevar, men dette er ein eksamensdag for dei elevane i Vg3 som skal ha skriftleg eksamen i norsk sidemål. Det er også obligatorisk førebuingsdag for elevar på yrkesfag Vg2 og for elevar med kort botid Vg2 og Vg3 som er trekte ut til eksamen i norsk skriftleg.

Lenke til skuleruta